Viktig information angående fiber!

Infobrev från Roland Löfblad
___________________________________________
Hej alla,
Ni, som alla är medlemmar i Klövedal Fiber NV ek.för. (som ju är under upplösning), har fått ett erbjudande av IP Only (daterat 16 januari 2017) om anslutning till optiskt fibernät.
Det var ett informationsmöte på Billströmska Folkhögskolan den 31 januari, som lockade ett ca 60-tal fastighetsägare. Flera av er deltog säkert.
Dags dato har  79 st gjort beställningar av de 230 som krävs för att projektet ska bli av. Vi är 117 medlemmar i föreningen, vilket betyder att ett flertal av er ännu inte registrerats som beställare.
Jag vädjar till er att snarast göra en beställning eftersom erbjudandet upphör redan den 13 februari. Därefter kommer prislappen att öka (ifall inte IP Only förlänger erbjudandet). Enligt Daniel Liljeklev från byNet, som ledde infomötet på Billströmska, ökar prislappen till 24900 kr (nu 21900 kr) i ett första steg. När byggbeslut tagits, efter att minst 230 anmälts sig, och grävarbetet påbörjats ökar prislappen till 29900 kr.
Om man tror på detta projekt och vill vara med är det viktigt att snabbt beställa, eftersom det bevisligen har en psykologisk effekt på de tveksamma. Är det få som registrerats och ligger med på fiberkartan.se/4961, blir de tveksamma ännu mer tveksamma…
På mötet i tisdags framgick det att flera tveksamma förlitar sig på kopparnätet (fast telefoni och ADSL-internet). Men det är uppenbart att livstiden för detta inom vårt område är begränsad, även om Telia ännu inte meddelat avveckling (vilket redan skett för många områden i Sverige).
Av kartan Fiber på Tjörn (bifogas):
framgår läget. Som synes är vårt område omringat av pågående fiberprojekt där även Telia har ett antal, bl.a öster om  oss (Toröd, Köleröd, Röra m.fl). Ska man tro på att Telia bibehåller och underhåller kopparnätet i våra lilla värld?
Med vänliga hälsningar och hopp om action!
Roland Löfblad
Sekreterare i föreningen och medlem i Intressegruppen, boende i Ängeviken