Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning
Styrelsen har beslutat anta följande handlingsplan som föreningens verksamhetsinriktning:

FÖRENINGENS KONSTITUTION
-Medlemsvärvning
-Stadgerevision

KOMMUNIKATION
-Huvudväg
-Parkering
-Buss

MARKANVÄNDNING
-Översiktsplan
-Detaljplan
-Exploatering
-Gränsdragning/ägarfrågor
-Interna vägar/stigar
-Odlingar
-Dränering

VATTENANVÄNDNING
-Fiske,vattenbruk
-Båttrafik,båthamnar,båtförtöjning

TRIVSEL
-Miljön /vindkraftverk, utsläpp/
-Bad
-Gemensamma aktiviteter

KULTUR
-Information Björholmens historia
-Byggnadskulturen
-Framtidsfrågor /levande skärgård/

EKONOMI
-Skatter
-Brukningsavgifter