Styrelsen

Idag ser styrelsen ut så här:

Ordförande Ragnar Wingård Tel 0705 570697

Sekreterare Pär Malmberg 0705 572707

Kassör & Suppl. Cecilia Hederoth 0704 561956

Ordinarie ledamot Cecilia Lind-Hoffman

Ordinarie ledamot Tore Karlsson 0705498090

Suppleant Lars Göransson 0706 663787

Suppleant Krister Karlsson