Styrelsen

Idag ser styrelsen ut så här:

Ordförande Krister Karlsson

Sekreterare Bengt Fjellstedt

Ordinarie ledamot Ragnar Wingård Tel 0705 570697

Ordinarie ledamot Tore Karlsson 0705498090

Ordinarie ledamot Lars Göransson 0706 663787

Ordinarie ledamot Sussane Tillsten

Suppleant Krister Karlsson

Kassör  Cecilia Hederoth 0704 561956