Protokoll från senaste möten

Här lägger vi upp alla protokoll från våra senaste möten!

Protokoll Fastighetsföreningen Björholmen Intresseförening – styrelsemöte 2016-08-14

Årsmötesprotokoll2016

Konst.möte 2016

Protokoll Fastighetsföreningen Björholmens Intresseförening – Ordinarie styrelsemöte
2016-05-08

Styrelsemöte 15-09-06

Protokoll Fastighetsföreningen Björholmens Intresseförening – Ordinarie styrelsemöte 2015-05-09

Protokoll Fastighetsföreningen Björholmens Intresseförening – Ordinarie styrelsemöte 2015-01-17

Protokoll Fastighetsfšreningen Bjšrholmens Intresseförening – Ordinarie styrelsemöte 2014-09-06