Medlemmar

Medlemmar
På Björholmen finns 47 stycken fastigheter bebyggda med bostadshus, 9 bostadsrätter och 6 sjöbodar. Nästan alla av dessa är medlemmar av föreningen.