Kontakt

Ordförande Ragnar Wingård Tel 0705 570697

Sekreterare Pär Malmberg 0705 572707

Kassör & Suppl. Cecilia Hederoth 0704 561956

Ordinarie ledamot Leif Elggren 0300 62181

Ordinarie ledamot Tore Karlsson 0705 498090

Ordinarie ledamot Cecilia Lind Hoffmann 0708 769273

Suppleant Lars Göransson 0706 663787

 

Valberedningen utsedd vid ordinarie föreningsstämma 2014-06-28

Sammankallande Buster Hultman 0709 158579

Ledamot Bodil Westman 0304 663334

Ledamot Tomas Frigell 0706 540518