Information angående Covid-19

Styrelsen i Björholmens Fastighetsägares Intresseförening meddelar härmed, att det sedvanliga midsommarfirandet på Viga inte kommer att anordnas i styrelsens regi detta år på grund av situationen med Covid-19.
Vidare kommer inte heller årsmötet att hållas i juli som normalt (även samfällighetsföreningen har ställt in sitt årsmöte). Styrelsen återkommer med tid och plats för detsamma när situationen så tillåter.
Verksamhetsberättelse och årsredovisning kommer att läggas ut på hemsidan.